Program predškole „LAVIĆI“

lavici

 

Lavići smo hrabri mi,
već spretni i veseli!

Jedan, dva, tri
brojimo sad svi!
Ponedjeljak, utorak srijeda,
sreća sve do neba!

Malo igre, malo rada,
Za školu spremamo se sada!

 

Naziv skupine: Program predškole „LAVIĆI“
Dob skupine: godinu dana prije polaska u školu
Veličina skupine: 9 djece
Odgojiteljica: Valentina Perković