Kontakt


Dječji vrtić Bambi Sunja
Matije Gupca 24
44210 Sunja
OIB:41698901912
MB: 0139449
Br. telefona: 044/833-163
E-mail: vrtic.bambi@sunja.hr , info.dvbambisunja@gmail.com

Radno vrijeme vrtića:
Ponedjeljak – Petak
6,30 – 16,30 sati

 
RAVNATELJICA:
Ivana Lisec, odgojiteljica
E-mail: ravnatelj.bambi@gmail.com
Mobitel: 099/6929904
 
ZDRAVSTVENA VODITELJICA:
Božica Benčić Marković
E-mail: zdravstvenivoditelj.sunja@gmail.com

 

PEDAGOG:
Štefanija Kranjčina
E-mail: pedagog.dvsunja@gmail.com
 
RAČUNOVODSTVO:
Helena Horžić Paprika
E-mail: racunovodstvo.vrtic@sunja.hr
Br. telefona: 044/833-011

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje