O nama

Dječji vrtić Bambi Sunja

Dječji vrtić u Sunji djeluje od 1974.godine kao područno odjeljenje Dječjeg vrtića Sisak Novi. Kao samostalna ustanova Dječji vrtić Bambi Sunja osnovan je Odlukom Općinskog vijeća Općine Sunja 02. svibnja 1996. godine.

Svoju djelatnost Dječji vrtić ostvaruje kroz tri odgojne skupine kroz:
  • jednu odgojnu / skupinu za djecu rane dobi (od godinu do tri godine)
  • dvije odgojne skupine / djece predškolske dobi ( od tri godine do polaska djece u osnovnu školu).

Program predškole

  • jedna skupina / djeca godinu dana prije polaska u osnovnu školu

Dječji vrtić Bambi ustrojava i provodi odgojno – obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi sukladno važećim propisima za ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Vrtić će kroz planirane programe ostvarivati djelatnost njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, pravilne prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim i aktualnim potrebama djeteta i njegovim interesima i potencijalima. Istodobno će se poštivati individualna prava svakog djeteta i njegove obitelji kao i prava zaposlenika odgojno – obrazovne ustanove. Timskim djelovanjem želimo unaprijediti i razvijati kvalitetniju razinu suradničkih odnosa te i dalje biti organizacija koja uči, koja je u stalnoj želji za promjenom i istraživanju vlastite odgojno – obrazovne prakse.

O kvaliteti odgojno – obrazovnog rada i zadovoljavanju potreba djece se brinu: ravnateljica, šest odgojitelja, računovodstveni djelatnik, kuharica, spremačica, a dva puta tjedno ih obilazi zdravstveni voditelj ili u slučaju potrebe i češće.

U pedagoškoj godini 2020./2021. ukupno brojimo 55-ero djece u sklopu redovnog programa vrtića te 17-ero djece u sklopu programa predškole.

OPIS POSTIGNUĆA

Vrtić je u prethodne dvije godine aplicirao za sufinanciranje 2 projekta prema Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: kupnja opreme/vanjskih sprava, te izradu projktne dokumentacije za novi vrtić.
Svakako je bitno napomenuti kako je 2016. godine osnivana jaslička skupina u vrtiću koja dotad nije postojala čime se značajno doprinjelo povećanju ekonomske neovisnosti zaposlenih roditelja.
Dječji vrtić Bambi Sunja, do sada je uz pomoć Općine Sunja, uspješno provodio razne aktivnosti: sudjelovanje na raznim kulturno umjetničkim manifestacijama, održavanje i sudjelovanje na Božićnom i Uskrsnom sajmu u suradnji s Turističkom udrugom Sunja, sudjelovanje s Osnovnom školom i Hrvatskim autoklubom vezano za promet u sklopu programa Vidi i klikni, sudjelovanje u programbu Ruksak pun kulture u suradnji s Ministarstvom kulture, suradnja s Udrugom za zaštitu zdravlja žena u programu Prevencija zdravlja zubi i promocija zdravlja djece, suradnja s Vatrogasnom zajednicom Sunja u projektu Evakuacija, spašavanje i gašenje požara, odlazak djece na izlete tijekom godine – ZOO, posjet dvorcu Contessa, posjet slatkovodnom akvariju u Karlovcu, obilježavanje dana kruha u suradnji s župnikom Ivan Faletar, suradnja s Udrugom za bolji svijet oslikavanje murala na zgradi dječjeg vrtića, suradnja s crvenim križom u prikupljanju hrane u humanitarne svrhe, tradicionalna suradnja s moto klubom Iron Heart vezano za darivanje djece za božićne blagdane, sudjelovanje s Unicefom u projektu Škole za Afriku, u suradnji s Općinom Sunja prvi puta 09.06.2019. godine odlazak na ljetovanje u odmaralište Zaostrog.

Naša vizija i misija

Vizija
Dječji vrtić Bambi Sunja je vrtić u kojem se podržava cjelovit razvoj i osobnost svakog djeteta, uvažava njegova kultura i kultura njegove obitelji i osigurava poticajno okruženje za razvoj svih njegovih potencijala.

Misija
Svakom djetetu naše ustanove želimo osigurati cjelovit razvoj njegovih potencijala, činimo to individualiziranim pristupom svakom djetetu, osiguranjem uvjeta za cjelovit razvoj djetetovih potencijala, poštivanjem interesa i izvornog izraza djeteta.


Upravno vijeće

Tri člana ispred osnivača:
Sandra Gorša – predsjednica upravnog vijeća
Marija Verović, članica - zamjenica predsjednice upravnog vijeća
Marijana Repustić, član
Jedan član ispred odgojitelja : Vesna Blažević
Jedan član ispred roditelja: Nikolina Knežević

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje