Vijesti

Dječji tjedan u Dugama

Dječji tjedan u Dugama

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su: usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.


Dječji je tjedan ove godine posebno obilježila skupina „Duge“. Oni su istaknuli važnost svakog djeteta, ali i zajednice te zaključili: „Svatko od nas je jedinstven, ali zajedno smo pravo remek djelo!“

 

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje