Vijesti

Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2023/2024.

Temeljem članka 61. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja Upravno vijeće objavljuje Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2023/2024.

Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 28. kolovoza 2023. do 07. rujna 2023. godine koji će biti objavljen na web stranici Osnivača, stranicama Vrtića te oglasnoj ploči Vrtića.

Prijave na natječaj se podnose na propisanim obrascima za prijavu u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Sunja u područnom objektu na adresi Ljudevita Posavskog 55a, Sunja (u Osnovnoj školi Sunja)

Upisnica u program predškole se nalazi na internet stranicama Dječjeg vrtića ili ju možete osobno podignuti na navedenoj adresi.

 

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje