Vijesti

Obavijest o upisu djece u novu pedagošku godinu

Dječji vrtić Bambi Sunja u novoj pedagoškoj godini 2024./2025. provodi upise isključivo putem susatava e-Upisi zbog sudjelovanja u projektu „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“.

Sustavu e-Upisi
moći ćete pristupiti u periodu
od 9. svibnja 2024. do 17. svibnja 2024. godine do 12h
na ovom linku https://vrtici.e-upisi.hr/.  

Pozivamo sve zainteresirane roditelje/skrbnike da za potrebe e-upisa OSIGURAJU PRISTUP SUSTAVU E-GRAĐANI.

Naglašavamo da mogućnost korištenja sustava e-Upisi ne isključuje obavezu roditelja da u jednom trenutku vrtiću koji će dijete pohađati dostavi originalnu dokumentaciju na uvid.

Prije nego što krenete s ispunjavanjem prijave i slanjem putem sustava e-Upisi, preporučamo Vam da pripremite sve podatke i dokumentaciju koju je potrebno priložiti prijavi.

Upisi djece vršit će se za redoviti 10-satni program.
- cjelodnevni boravak do 10 sati
- poludnevni boravak od 5-6 sati

U redoviti program mogu se upisati:
- U jaslički program može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.
- U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA i DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (povlači se izaplikacije e-Građanin),
 • preslika imunizacije djeteta (cjepni karton) i preslika zdravstvene iskaznice
 • uvjerenje (potvrdu) o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta (izdaje MUP i povlači se iz aplikacije e-Građanin),
 • uvjerenje o mjestu prebivališta ili preslike osobnih iskaznica Korisnika usluge (izdaje MUP i povlači se iz aplikacije e-Građanin),
 • potvrdu o radnom statusu roditelja/skrbnika, rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini.
 • potvrdu o sufinanciranju troškova smještaja koju izdaje nadležni odjel jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelji/skrbnici imaju prebivalište (odnosi se samo na roditelje/skrbnike djece koji nemaju prebivalište na području općine Sunja).
 • nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinsku dokumentaciju i stručne nalaze i mišljenja, ukoliko postoji teškoća u razvoju djeteta,
 • presliku dokumenta kojom se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja jedno roditeljske obitelji: (pravomoćna presuda o razvodu braka, rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca, odluka o roditeljskoj skrbi, izvod iz matice umrlih za drugog roditelja, uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
 • presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji ako se nalazi u toj obitelji,
 • presliku rješenja o doplatku za djecu ili rješenja roditelja korisnika zajamčene minimlane naknade,
 • drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na ostvarivanje bodova prema kriterijima propisanima člankom 18. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi Sunja

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza Korisnici usluge ne ostvaruju pravo prednosti po danom kriteriju.
Nakon dovršetka procesa prijava, točnije od 19. svibnja 2024., upisno povjerenstvo u vrtićima pregledat će prijave sukladno traženim dokumentima te prijavljenim prioritetima i izvršiti bodovanje.
U razdoblju od 19.05. do 03.06. roditelji se pozivaju da ponovo pristupe nacionalnoj aplikaciji upisa kako bi provjerili trebaju li dopuniti ičim svoju prijavu/zahtjev.
Radi upoznavanja psiho-fizičkog razvoja vašeg djeteta potrebno je zajedno s djetetom doći na INICIJALNI RAZGOVOR kojeg će provoditi stručni suradnici nakon objave rezultata upisa. O terminu inicijalnog razgovora obavijestit ćemo Vas naknadno.

OBJAVA REZULTATA UPISA
Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju dostavljene dokumentacije.
Rezultati upisa bit će objavljeni pod šifrom zahtjeva najkasnije do 15. lipnja 2024.
- na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bambi Sunja
- na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Bambi Sunja
- slanjem Rješenja o upisu poštom na adresu podnositelja zahtjeva.

Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa  može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od objave rezultata.
Za moguće nejasnoće roditelji se vrtiću mogu obratiti radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati na: mob. 099/6929904 ili putem e-maila vrtic.bambi@sunja.hr
ili info.dvbambisunja@gmail.com

U vremenskom periodu od 09.05.2024. do 17.05.2024. vrtić će popunjavati zahtjeve za upis umjesto roditelja ili skrbnika u iznimnim okolnostima. Termin je potrebno zakazati unaprijed na navedeni broj mobitela.

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje